logo

อาหารไทย

ผักกระชับจากวัชพืชสู่เมนูสร้างสรรแสนอร่อย

ผักกระชับ ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีก เช่น ขี้ครอก (ราชบุรี), หญ้าผมยุ่ง (เชียงใหม่), เกี๋ยงนา มะขัดน้ำ มะขะนัดน้ำ (ภาคเหนือ), เกี๋ยงน้ำ ขี้อ้น ขี้อ้นดอน ขี้อ้นน้ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ชางเอ๋อจื่อ (จีนกลาง), ผักกระชับ เป็นต้น

ดอกเกลือ

ประโยชน์ของเกลือ 1. รักษาโรค 2. ปรุงอาหาร 3. ถนอมอาหาร 4. บำรุงผิว

หน่อกระวาน วัตถุดิบสมุนไพรชั้นเยี่ยม

สรรพคุณทางยากระวาน สามารถนำมารักษาโรคได้เกือบทั้งต้น เริ่มจาก “ราก” ของต้นกระวาน สามารถนำมาใช้ฟอกเลือด, ขับลม และ รักษาโรครำมะนาดได้ ส่วน “หัวและหน่อ” มีสรรพคุณช่วยขับพยาธิในเนื้อให้ออกมาทางผิวหนัง “เปลือก” ช่วยบรรเทาอาการไข้, รักษาโรคผิวหนัง และ ขับเสมหะ

ข้าวหอมมะลิคลุกกะปิ

ข้าวหอมมะลิคลุกกะปิ ด้วยจิตวิญญาณของการทำอาหารไทย สรรสร้างเมนู เข้าถึงคนไทยที่ รวมเอาจิตวิญญาณของการทำอาหารทั้ง 5 มาในเมนูนี้

ข้าวไทย

วัฒนธรรมการกินของคนไทยที่ หลากหลาย กับการก่อเกิดสายพันธุ์ข้าวที่มีมากกว่า 20,000 ชนิด แม้ว่าประวัติศาสตร์ของข้าวไทยนั้น จะมียาว นานมามากกว่า 5,500 ปีแล้ว