logo
image

วัตถุดิบ "เนื้อเค็ม"

อาหารแห้งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของคุณพ่อบ้านแม่บ้าน ก็คือ “เนื้อเค็ม” อาจจะด้วยรสชาติที่เป็นกลางๆ เนื้อเค็มจึงกลายเป็น “ของชอบของครอบครัว” ในหลายๆ บ้าน แต่คุณทราบหรือไม่ว่า เนื้อเค็มก็สามารถเรียบเสมือนเป็นชูรสให้กับอาหารได้อีกด้วย
An image

สามารถติดตามดู VDO วัตถุดิบ "เนื้อเค็ม" ตัวเต็มได้ที่>>เนื้อเค็ม