logo
image

ข้าวไทย

An imageข้าวที่ดีที่สุดในโลก

An imageวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่ หลากหลาย กับการก่อเกิดสายพันธุ์ข้าวที่มีมากกว่า 20,000 ชนิดแม้ว่าประวัติศาสตร์ของข้าวไทยนั้น จะมียาว นานมามากกว่า 5,500 ปีแล้ว

An imageข้าวในโลกนี้มีมากกว่า 120,000 สายพันธุ์ และในไทยเองก็มีมากกว่า 20,000 สายพันธุ์

An imageแต่ที่มีการวิเคราะห์และผลงานวิจัยมีประมาณ 120 สายพันธุ์เท่านั้น โดยถ้าแบ่งประเภทของข้าวไทยก็จะแบ่งได้ 2 ประเภท นั่นคือ ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว เริ่มจากพันธุ์ข้าวที่ได้ฉายา หอมลอย

An imageAn imageAn image

An imageAn imageAn imageAn imageAn imageAn imageAn imageAn imageAn imageAn imageAn image

ด้วยเอกลักษณ์ที่มีกลิ่นหอม หุงแล้วอ่อนนุ่ม เมล็ดข้าวสวยเรียวยาว โดยข้าวหอมมะลินั้นที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทย มีอยู่ 2 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวหอมมะลิสุรินทร์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตามรายการย้อนหลัง

Youtube https://goo.gl/T8P1Zi

https://www.facebook.com/AmazingThaifoodJourney/

รายการ Amazing Thaifood Journey

ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.30 .ทาง ททบ5.

ดำเนินรายการ โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร